Times Garden Hạ Long

Thông tin dự án

Ngày hoàn thiện:

15 Tháng Ba, 2023

Giới thiệu dự án

https://stag-bds.clik.vn/en/project/timesgardenhalong/sale_tg#v=site-plan&f=timesgardenresidences&sv=SLIDER_IMAGE&fl=FLOOR_27_28&m=fo&fi=TG_P5&ft=ap